کیف اداری مردانه

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کیف اداری مردانه مدل Tem1

وزن: 1005 گرم
تعداد دسته: یک عدد
دارای یک بند بلند
تعداد محل قرارگیری کارت اعتباری:یک عدد
تعداد زیپ خارجی: یک عدد
تعداد زیپ داخلی: یک عدد
محل قرارگیری خودکار: سه عدد
0/00ريال

کیف اداری مردانه مدل Te1

وزن: 1129 گرم
تعداد دسته: یک عدد
دارای یک بند بلند
تعداد محل قرارگیری کارت اعتباری: دو عدد
تعداد زیپ خارجی: دو عدد
تعداد زیپ داخلی: یک عدد
محل قرارگیری خودکار: دو عدد
تعداد جیب خارجی : یک عدد
0/00ريال

کیف اداری مردانه مدل Te4

وزن: 1134 گرم
تعداد دسته: یک عدد
دارای یک بند بلند
تعداد محل قرارگیری کارت اعتباری: دو عدد
تعداد زیپ خارجی: دو عدد
تعداد زیپ داخلی: یک عدد
محل قرارگیری خودکار: دو عدد
تعداد جیب خارجی : یک عدد تعداد دسته: یک عدد
دارای یک بند بلند
تعداد محل قرارگیری کارت اعتباری:یک عدد
تعداد زیپ خارجی: یک عدد
تعداد زیپ داخلی: یک عدد
محل قرارگیری خودکار: سه عدد
0/00ريال

کیف اداری مردانه مدل Te5

وزن: 1200 گرم
تعداد دسته: یک عدد
دارای یک بند بلند
تعداد زیپ خارجی: یک عدد
تعداد زیپ داخلی: یک عدد
تعداد جیب خارجی : یک عدد تعداد دسته: یک عدد
دارای یک بند بلند
تعداد محل قرارگیری کارت اعتباری:یک عدد
تعداد زیپ خارجی: یک عدد
تعداد زیپ داخلی: یک عدد
محل قرارگیری خودکار: سه عدد
0/00ريال