کیف پول زنانه

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کیف پول زنانه Tpz28

وزن: 209 گرم
دسته برای حمل:دارد
نحوه بسته شدن:توسط زیپ
جیب خارجی:ندارد
جیب داخلی:دارد
تعداد زیپ داخلی:یک عدد
محل قرارگیری کارت اعتباری: سه عدد
جیب داخلی: سه عدد
0/00ريال

کیف پول زنانه Tpz27

وزن: 153 گرم
دسته برای حمل: ندارد
نحوه بسته شدن:توسط زیپ
جیب خارجی:ندارد
جیب داخلی:دارد
تعداد زیپ داخلی:یک عدد
محل قرارگیری کارت اعتباری: سه عدد
جیب داخلی: هشت عدد
0/00ريال

کیف پول زنانه Tpz26

وزن: 153 گرم
دسته برای حمل: ندارد
نحوه بسته شدن:توسط زیپ
جیب خارجی:ندارد
جیب داخلی:دارد
تعداد زیپ داخلی:یک عدد
محل قرارگیری کارت اعتباری: هشت عدد
جیب داخلی: پنج عدد
0/00ريال

کیف پول زنانه Tpz3

وزن: 113 گرم
دسته برای حمل:ندارد
نحوه بسته شدن:توسط دکمه
جیب خارجی:ندارد
جیب داخلی:دارد
تعداد زیپ داخلی:یک عدد
محل قرارگیری کارت اعتباری: 13 عدد
جیب داخلی: چهار عدد
0/00ريال

کیف پول زنانه Tpz13

وزن: 122 گرم
دسته برای حمل:ندارد
نحوه بسته شدن:توسط دکمه
جیب خارجی:ندارد
جیب داخلی:دارد
تعداد زیپ داخلی:یک عدد
محل قرارگیری کارت اعتباری: 10 عدد
جیب داخلی: دو عدد
0/00ريال

کیف پول زنانه Tpz14

وزن: 157 گرم
دسته برای حمل:ندارد
نحوه بسته شدن:توسط دکمه
جیب خارجی:ندارد
جیب داخلی:دارد
تعداد زیپ داخلی:یک عدد
محل قرارگیری کارت اعتباری: 5 عدد
جیب داخلی: چهار عدد
0/00ريال